Vận dụng IFRS 2 trong kế toán quyền chọn mua cổ phiếu dành cho nhân viên tại các công ty cổ phần niêm yết Việt Nam

  • Số trang: 120 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 100 |
  • Lượt tải: 1
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu