Vai trò của tính lồi trong bài toán tối ưu

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25483 tài liệu