ứng dụng triz vào mô hình scrum trong phát triển dự án công nghệ thông ti

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 12 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34174 tài liệu