Ứng dụng phần tử layer-wise trong các bài toán cơ học kết cấu dạng tấm composiet lớp

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 93 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu