ứng dụng phân cụm dữ liệu trong việc kiểm toán gian lận trên báo cáo tài chính luận văn thạc sĩ

  • Số trang: 117 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 10 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 8597 tài liệu