Ứng dụng hiệp ước basel ii vào hệ thống quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại việt nam

  • Số trang: 179 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 112 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23856 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015

Mô tả:

Ứng dụng Hiệp Ước Basel II vào hệ thống quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam