Ứng dụng hệ thống quản lý theo các tiêu chí của giải thưởng chất lượng malcolm baldrige vào quá trình quản lý chế biến và kinh doanh gạo tại công ty cổ phần gentraco

  • Số trang: 128 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 1
sakura

Đã đăng 8597 tài liệu