Ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý của hệ thống kho bạc nhà nước việt nam - thực trạng và giải pháp

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23874 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015

Mô tả:

Ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý của hệ thống Kho bạc Nhà nước Việt Nam - Thực trạng và giải pháp