Ứng dụng chuỗi Fourier trong phương trình truyền nhiệt và truyền sóng

  • Số trang: 93 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 100 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu