Tuyển chọn, nuôi cấy chủng aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanase

  • Số trang: 90 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu