Trường tachyon trong lí thuyết dây

  • Số trang: 47 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 110 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu