Trung cap 4

  • Số trang: 338 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 119 |
  • Lượt tải: 0
duongvankien

Đã đăng 16 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2015

Mô tả:

Đây là cuốn giáo trình cơ bản nhất để học tiếng Hàn Quốc, thường được giảng dạy trong các trường Đại học và trung tâm ngoại ngữ. Các bạn nên tham khảo, có tổng 6 quyển. Chúc các bạn học tốt tiếng hàn. Có cả file mp3, bạn nào cần alo số điện thoại mình gửi qua mail