Triz và áp dụng các nguyên lý sáng tạo vào công nghệ thông tin gia công phần mềm

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 9 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34174 tài liệu