Trình bày thông tin ngân sách trên báo cáo tài chính của khu vực công theo chuẩn mực kiểm toán công quốc tế

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 1
hoanggiang80

Đã đăng 23875 tài liệu