Trích ly và tinh sạch endoglucanase từ dịch nuôi cấy vi khuẩn dd9

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 78 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15930 tài liệu