Tổng hợp và tính chất của các hợp chất 4-acetyl- và 4-formylsydnone (per-o-acetyl-β-d-glycopyranosyl thiosemicarbazon)

  • Số trang: 373 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu