Tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số dẫn chất N- hydroxypropenamid mang khung 3 - hydroxymino - 2- oxoindolin

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 21 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu