Tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số acid hydroxamic mang khung 3 - methoxin- islatin hướng ức chế histon Deacetylase

  • Số trang: 75 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 19 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15926 tài liệu