Tổng hợp và thử tác dụng sinh học của N-Hydroxy-4-(3-hydroxyimino-2-oxo-1-indolinyl) methylcinnamamid và một số dẫn chất

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 20 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu