Tổng hợp và thử tác dụng sinh học của một số dẫn chất 1-[(2- Mercapto-1,2,2,4- oxadiazol-5-YL) methyl]-1H-Benzo[d]imidazol

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 25 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu