Tổng hợp và thử tác dụng sinh học của một số acid hydroxamic mang khung 5 -aryl-1,3,4- Thiadiazol

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu