Tổng hợp và thử tác dụng kháng khuẩn,kháng nấm của một số dẫn chất acid 2 - amino - 4-(1H- Benzo[d] imidazol -2-YL)Butyric

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 19 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu