Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của một số dẫn chất n-hydroxypropenamid mang khung 3-spiro[1,3]Dioxolan - 2- oxoindolin

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 23 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu