Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của 5 - (4- Clorobenzyliden)-2-Thiohydantoin và một số dẫn chất base mannich

  • Số trang: 97 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 20 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15926 tài liệu