Tổng hợp và thử hoạt tính kháng tế bào ung thư của 5 -(4-bromobenzyliden) hydantoin và một số dẫn chất base mannich

  • Số trang: 106 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu