Tổng hợp và thử hoạt tính kháng tế bào ung thư của 5 -(3''-bromobenzyliden) -2 thiohydantoin và một số dẫn chất base mannich

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 18 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15926 tài liệu