Tổng hợp và tác dụng sinh học của một số dẫn chất N - Alkyl hóa của 5 - arylidenrhodanin và 5 - arylidenthiazolidin -2,4-dion

  • Số trang: 107 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 20 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu