Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của màng tio2 zno bằng phương pháp solgel nhằm ứng dụng trong quang xúc tác

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 13 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34174 tài liệu