Tổng hợp và biểu hiện gen mã hóa cho enterocin as-48 của vi khuẩn enterococcus faecium trong tế bào

  • Số trang: 96 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu