Tổng hợp và biến tính Zeolity từ cao lanh A Lưới làm xúc tác Axit rắn cho phản ứng Ankyl hóa Benzen

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15187 tài liệu