Tổng hợp N1-(benzo[d]thiazol-2-yi)-hydroxyadipamid và một số dẫn chất hướng ức chế histon deatylase

  • Số trang: 99 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 19 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu