Tổng hợp N1-(3-(hydroxyamino)-3-oxopropyl )-N4-Phenylsuccinamid và một số dẫn chất hướng ức chế histon deacetylase

  • Số trang: 87 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 19 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu