Tổng hợp N1-(2-(hydroxyamino)-2-oxoethyl)-N5-phenylglutaramid và một số dẫn chất hướng ức chế histon deacetylase

  • Số trang: 90 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 18 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15930 tài liệu