Tổng hợp một số amide là dẫn xuất của 3-aminocoumarin

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 19 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25446 tài liệu