Tổng hợp một số acid hydroxamic mang khung 3 - oxim-isatin hướng ức chế histon deacetylase

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 22 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15930 tài liệu