TỔNG HỢP HỢP CHẤT 2-CHLORO-3-[(4-NITROPHENYL)ETHYNYL]QUINOXALINE BẰNG PHẢN ỨNG SONOGASHIRA

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25446 tài liệu