Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu kỹ thuật support vector machine và ứng dụng nhận dạng biển báo giao thông

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 19 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 58210 tài liệu