Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI. Kính thưa: Bà Lê Thị Sen: PCT HĐND xã Các ông bà đại biểu HĐND, Cán bộ UBND, các ban ngành đoàn thể: Kính thưa: Các đồng chí CBQL,GV,NV các nhà trường, trạm 8 Thực hiện
- Xem thêm -