Tính toán lượng tử cho hệ màng mỏng nano perovskite từ tính

  • Số trang: 83 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 187 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu