Tinh sạch protein có hoạt tính kháng nấm từ chủng bacillus subtilis xl62, ứng dụng thử nghiệm chế phẩm bcf trên mô hình in vitro

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 85 |
  • Lượt tải: 1
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu