Tính chính quy của nghiệm của phương trình monge-ampere phức trong miền lồi

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 24 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu