Tinh chế Interleukin-2 của người tái tổ hợp cải biến trong Escherichia coli ở quy mô nồi lên men và tạo công thức bán thành phẩm

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 1
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu