Tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt của hợp kim trên cơ sở Heusler

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu