Tìm hiểu về mạng nơron kohonen (hay mạng nơron tự tổ chức som).

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 106 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34150 tài liệu