Tìm hiểu một số cơ chế thích nghi sử dụng trong hệ thống ofdm

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu