Tích hợp giải thuật di truyền với giải thuật huấn luyện mạng Nơ ron truyền thẳng nhiều lớp và ứng dụng trong dự báo dữ liệu

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 7 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu