Thủy vân số và ứng dụng trong xác thực nội dung ảnh số

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 23 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu