Thủy phân protein từ phụ phẩm cá tra bằng enzyme papain

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu