Thực trạng và giải pháp phát triển làng nghề bánh tráng tại phường thuận hưng quận thốt nốt thành phố cần thơ

  • Số trang: 108 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 105 |
  • Lượt tải: 1
minhtuan

Đã đăng 15929 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐBSCL  HUỲNH THỊ HUỲNH MAI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ BÁNH TRÁNG TẠI PHƯỜNG THUẬN HƯNG QUẬN THỐT NỐT THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CẦN THƠ, 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐBSCL  HUỲNH THỊ HUỲNH MAI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ BÁNH TRÁNG TẠI PHƯỜNG THUẬN HƯNG QUẬN THỐT NỐT THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phát triển Nông thôn Mã số: 52 62 01 01 Cán bộ hướng dẫn PGS. TS DƯƠNG NGỌC THÀNH CẦN THƠ, 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐBSCL Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Phát Triển Nông Thôn với đề tài: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ BÁNH TRÁNG TẠI PHƯỜNG THUẬN HƯNG QUẬN THỐT NỐT THÀNH PHỐ CẦN THƠ Do sinh viên HUỲNH THỊ HUỲNH MAI thực hiện từ 06/2011 đến 12/2011 Kính trình hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Cần Thơ, ngày…….tháng……..năm 2011 Nhận xét và xác nhận Nhận xét và xác nhận Cán bộ hướng dẫn Bộ môn Kinh tế - xã hội – Chính sách PGS. TS. Dương Ngọc Thành i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ĐBSCL ----------------------------------Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp đã chấp nhận luận văn đính kèm với tên đề tài: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ BÁNH TRÁNG TẠI PHƯỜNG THUẬN HƯNG QUẬN THỐT NỐT THÀNH PHỐ CẦN THƠ Do sinh viên: HUỲNH THỊ HUỲNH MAI Thực hiện và bảo vệ trước hội đồng ngày: ............................................................ Luận văn đã được Hội đồng đánh giá ở mức: ....................................................... Ý kiến của Hội đồng: ........................................................................................... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Thư ký Cán bộ phản biện Ngày........ tháng.........năm 2011 Chủ tịch Hội đồng ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân. Các số liệu, kết quả trình bày trong luận văn này là hoàn toàn trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu luận văn nào trước đây. Tác giả luận văn Huỳnh Thị Huỳnh Mai Cán bộ hướng dẫn PGS. TS. Dương Ngọc Thành iii TIỂU SỬ CÁ NHÂN Họ và tên: HUỲNH THỊ HUỲNH MAI Ngày tháng năm sinh: 06/11/1987 Nơi sinh: Thốt Nốt – TP Cần Thơ Con Ông: Huỳnh Văn Ba và Bà: Lê Thị Hường Địa chỉ: Số 269 Khu vực Tân An. Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt, TP CT Đã tốt nghiệp phổ thông trung học năm: 2006 Vào trường Đại học Cần Thơ năm 2008 học lớp CA0887A1, Phát triển Nông thôn khóa 34, thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển Đồng Bằng Sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ. iv LỜI CẢM ƠN Kính dâng Cha mẹ, người đã suốt đời tận tụy vì sự nghiệp và tương lai của các con! Xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc!  PGS. TS. Dương Ngọc Thành đã tận tình hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm và giúp đỡ em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp.  Quý Thầy Cô và Cán bộ Viện Nghiên cứu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long đã tận tình truyền đạt kiến thức trong suốt khóa học. Xin chân thành cảm ơn  Cố vấn học tập Cô Phạm Thị Phấn đã dìu dắt chúng em qua giảng đường đại học.  Xin gửi lời cám ơn đến các cơ quan ban ngành: Phòng Kinh Tế Quận Thốt Nốt, Phòng thống kê Quận Thốt Nốt, Quận Ủy Thốt Nốt, Uỷ Ban Nhân Dân Thốt Nốt, Uỷ Ban Nhân Dân phường Thuận Hưng và các trưởng khu vực nghiên cứu đã giúp đỡ, hướng dẫn và đóng góp ý kiến trong quá trình em thực hiện đề tài.  Xin chân thành cảm ơn các gia đình và hộ dân đã nhiệt tình trao đổi, đóng góp những thông tin quý báu giúp tôi thực hiện đề tài.  Chân thành cám ơn chị Trần Nhựt Phương Diễm học viên cao học ngành Phát Triển Nông Thôn K15 đã giúp đỡ em rất nhiều trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Thân ái gởi về  Đồng thời, tôi chân thành cảm ơn tất cả các bạn cùng lớp A1 K34 đã động viên, khích lệ tôi hoàn thành tốt đề tài này. v TÓM TẮT Nghề tráng bánh tráng là một nghề không đòi hỏi trình độ học vấn cao, một số khâu công việc hầu như mọi thành viên trong gia đình đều có thể làm được, kể cả người già và trẻ em nên có thể giải quyết tốt công ăn việc làm cho các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên nghề tráng bánh tráng Thuận Hưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn như phần lớn các công đoạn làm thủ công, thị trường đầu ra chưa ổn định, chưa xây dựng được thương hiệu… Do đó đề tài này được nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển làng nghề trong tương lai. Đề tài được thu thập từ số liệu thứ cấp, các báo cáo của UBND phường, một số nghiên cứu và bài viết có liên quan khác. Số liệu sơ cấp phỏng vấn hộ sản xuất bánh tráng bằng câu hỏi soạn sẵn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Tổng số hộ được chọn là 41 hộ, ngoài ra phỏng vấn cán bộ phường. Kết quả nghiên cứu cho thấy làng nghề đã trãi qua nhiều đời và hiện có 110 hộ sản xuất, lao động trong làng nghề là những người có lâu năm kinh nghiệm. Trên 65,8% số hộ có từ 10 năm kinh nghiệm trở lên, nhưng mang tính tự phát không như đã phát triển hơn trăm hộ như hiện nay. Mỗi hộ trung bình có 3,32 lao động tham gia sản xuất, thu nhập của làng nghề tương đối ổn định có thể đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Quy mô sản xuất chủ yếu là hộ gia đình, việc mở rộng quy mô sản xuất gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, thị trường tiêu thụ của làng nghề rất lớn bao gồm các tỉnh ĐBSCL và thị trường Campuchia. Bên cạnh đó làng nghề vẫn còn phát triển mang tính tự phát, sản xuất nhỏ lẻ thiếu sự liên kết lẫn nhau trong quá trình sản xuất. hình thức tiêu thụ hiện nay là thông qua thương lái nên chưa chủ động được thị trường đầu ra và sản phẩm chưa có thương hiệu mặc dù làng nghề được hình thành từ rất lâu. chính sách cho vay vốn hỗ trợ lãi suất của của chính quyền địa phương còn hạn chế nên số hộ tiếp cận được với nguồn vốn này chưa nhiều, chỉ có 41,5% số hộ tiếp cận được với nguồn vốn này, chính quyền địa có chủ trương vận động HTX nhưng đã thất bại do không nắm bắt thực trạng của làng nghề. Từ kết quả nghiên cứu tác giả đã đề xuất một số giải pháp đó là (1) chính quyền địa phương cần tạo điều kiện để cho các hộ sản xuất của làng nghề được vay vốn mở rộng sản xuất. (2) Thành lập HTX cho làng nghề để tạo nên sức mạnh tổng hợp của làng nghề và tạo được thương hiệu cho sản phẩm để làng nghề bánh tráng Thuận Hưng đứng vững trên thị trường. (3) đối với những hộ sản xuất thì phải không ngừng học hỏi để tạo ta những sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường. vi MỤC LỤC XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ...........................................................i CHẤP NHẬN LUẬN VĂN ................................................................................... ii LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................. iii TIỂU SỬ CÁ NHÂN .............................................................................................iv LỜI CẢM ƠN .........................................................................................................v TÓM TẮT..............................................................................................................vi MỤC LỤC ............................................................................................................vii DANH SÁCH BẢNG .............................................................................................x DANH SÁCH SƠ ĐỒ VÀ HÌNH...........................................................................xi DANH SÁCH HỘP THÔNG TIN.........................................................................xii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT.......................................................................... xiii Chương 1 MỞ ĐẦU................................................................................................... 1 1. 1 ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .............................................................................2 1.2.1. Mục tiêu tổng quát ..............................................................................2 1.2.2. Các mục tiêu cụ thể.............................................................................2 1.3. CÁC CÂU HỎI TRONG NGHIÊN CỨU.........................................................2 1.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ..........................................................................2 1.5. PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU.......................................................3 1.5.1. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................3 1.5.2. Giới hạn nội dung nghiên cứu .............................................................3 1.5.3 Giới hạn về mặt thời gian : ..................................................................3 1.6. KẾT QUẢ MONG ĐỢI ...................................................................................3 1.7. CẤU TRÚC LUẬN VĂN ................................................................................3 Chương 2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU .......................................................................5 2.1 TỔNG QUAN ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU .........................................................5 2.1.1 Khái quát về Quận Thốt Nốt ................................................................5 2.1.2. Tổng quan phường Thụân Hưng .......................................................11 vii 2.2. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LÀNG NGHỀ .....................................................12 2.2.1. Khái niệm về làng nghề truyền thống................................................12 2.2.2. Đặc điểm của làng nghề ....................................................................14 2.2.3. Vai trò của làng nghề ........................................................................14 2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của làng nghề ....................15 2.3. SƠ LƯỢC VỀ LÀNG NGHỀ TRÁNG BÁNH TRÁNG THUÂN HƯNG .....17 2.3.1. Sơ lược về bánh tráng .......................................................................17 2.3.2. Tình hình phát triển của làng nghề Thuận Hưng................................19 2.3.3. Quy trình sàn xuất bánh tráng ...........................................................19 2.4. MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG _ CHÍNH SÁCH VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ ........................................................................................................23 2.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ...24 Chương 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...............................26 3.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ................................................................................26 3.1.1. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản được sử dụng trong phân tích..................26 3.1.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất....................27 3.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU...........................................................................27 3.3. PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU....................................................................28 3.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU....................................................................28 3.4.1. Phương pháp tiếp cận........................................................................28 3.4.2. Địa bàn nghiên cứu ...........................................................................28 3.4.3. Phương pháp thu thập số liệu ............................................................29 3.4.4. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu.............................................30 Chương 4 KẾT QUẢ THẢO LUẬN .....................................................................35 4.1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ NÔNG HỘ..................................................35 4.1.1. Tổng quan về mẫu điều tra................................................................35 4.1.2. Đặc điểm của chủ hộ sản xuất...........................................................35 4.1.3. Hiện trạng hoạt động sản xuất của làng nghề ....................................40 4.1.4. Thị trường tiêu thụ sản phẩm ............................................................54 4.1.5. Chính sách hỗ trợ..............................................................................59 4.2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HỘ TRÁNG BÁNH TRÁNG ......62 viii 4.2.1. Phân tích chi phí tráng bánh..............................................................62 4.2.2. Phân tích CBA..................................................................................62 4.2.3. Phân tích các chỉ tiêu kinh tế.............................................................64 4.3. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN BÁNH TRÁNG ....................................................................................................65 4.4. PHÂN TÍCH NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA LÀNG NGHỀ.69 4.5 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ ......................................................73 4.5.1. Định hướng phát triển làng nghề .......................................................73 4.5.2. Một số giải pháp phát triển làng nghề ...............................................74 Chương 5 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .....................................................................76 5.1. Kết Luận ........................................................................................................76 5.2. Kiến Nghị.......................................................................................................77 TÀI LIỆU THAM KHẢO .....................................................................................78 PHỤ CHƯƠNG ix DANH SÁCH BẢNG Bảng Tiêu đề Trang 2.1 Diện tích các loại đất năm 2009 phân theo phường 8 2.2 Dân số trung bình Quận Thốt Nốt năm 2005, 2008 và 2009 8 2.3 Thành phần dinh dưỡng bánh tráng lạt 22 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu nghiên cứu 29 3.2 Phân bố mẫu trên địa bàn nghiên cứu 30 3.3 Mô hình phân tích SWOT được thể hiện mô phỏng 33 4.1 Cơ cấu số mẫu điều tra 35 4.2 Trình độ học vấn và tuổi của chủ hộ phân theo giới 36 4.3 Kinh nghiệm sản xuất của các chủ hộ 37 4.4 Nghề nghiệp chính của các thành viên 39 4.5 Mối quan hệ giữa nghề nghiệp và Trình độ học vấn chủ hộ 40 4.6 Thông tin về lao động 41 4.7 Lý do chọn nghề bánh tráng 43 4.8 Lịch thời Vụ 44 4.9 Thực trạng cơ sở hạ tầng tại làng nghề 50 4.10 Quy mô nhân khẩu trong hộ 53 4.11 Chi phí sản xuất trung bình bánh tráng mặn lạt 63 4.12 Chi phí sản xuất bánh tráng ngọt, dừa 63 4.13 Các chỉ tiêu kinh tế đánh giá hiệu quả trong sản xuất bánh tráng Mặn, Lạt, Ngọt, Dừa 64 4.14 Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận bánh tráng 66 4.15 Thuận lợi trong sản xuất Bánh tráng 70 4.16 Khó khăn trong sản xuất Bánh tráng 71 4.17 Phân tích SWOT 72 x DANH SÁCH SƠ ĐỒ VÀ HÌNH Sơ đồ Tiêu đề Trang 2.1 Quy trình sản xuất bánh tráng 20 2.2 Biển diễn sự phụ thuộc giữa lượng nước ngấm và thời gian ngâm 21 4.1 Kênh phân phối và tiêu thụ sản phẩm 55 Hình Tiêu đề Trang 2.1 Bản đồ hành chính quận Thốt Nốt 6 2.2 Cơ cấu kinh tế nông dân 9 2.3 Biển diễn sự phụ thuộc giữa lượng nước ngấm và thời gian ngâm 21 4.1 Tỷ lệ % các nguồn thu nhập của nông hộ 42 4.2 Biểu đồ thể hiện thời gian tráng bánh 45 4.3 Sự cần vốn để sản xuất của hộ sản xuất bánh tráng. 46 4.4 Số giờ nắng các tháng trong năm 49 4.5 Lý do chọn người bán sản phẩm 56 4.6 Nguồn tiếp nhận tin giá cả thị trường 57 4.7 4.8 Các yếu tố quyết định sự thành công của mô hình sản xuất bánh tráng Biểu đồ thể hiện các giá trị kinh tế trong sản xuất bánh tráng/thiêng xi 58 65 DANH SÁCH HỘP THÔNG TIN Hộp thông tin số 1: Kinh nghiệm sản xuất của các làng nghề ............................... 38 Hộp thông tin số 2: Thuê mướn lao động tại làng nghề bánh tráng Thuận Hưng ......................................................................... 41 Hộp thông tin số 3: Hình thức mua nguyên liệu.................................................... 48 Hộp thông tin số 4: Kỷ thuật muốn làm bánh tráng được ngon ............................. 49 Hộp thông tin số 5: Vấn đề hỗ trợ vốn cho các hộ làng nghề ................................ 60 Hộp thông tin số 6: Vấn đề thông tin về HTX ...................................................... 60 xii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT CNH – HĐH: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa ĐBSCL : Đồng Bằng Sông Cửu Long WTO : Tổ chức thương mại thế giới HTX : Hợp tác xã ĐTT : Đài truyền thanh CBA : phân tích lợi ích - chi phí ROI : Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn đầu tư: PRA : Participatory Rural Appraisal SWOT : Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats TPCT : Thành phố Cần Thơ UBND : Ủy ban nhân dân PV : Phỏng vấn SX : Sản xuất PTVC : Phương tiện vận chuyển CCNL : Cung cấp nguyên liệu xiii Chương 1 MỞ ĐẦU 1. 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Phát triển công nghiệp nông thôn là một trọng tâm trong quá trình công nghiệp hóa (CNH) của Việt nam. Có hai phương thức cơ bản để thực hiện chủ trương này là xây dựng các khu công nghiệp và phát triển các làng nghề truyền thống (Lê Cao Thanh, 2006). Trong tiến trình đổi mới hiện nay các làng nghề phát triển sẽ là cầu nối giữa nông nghiệp và công nghiệp, giữa nông thôn và thành thị, giữa truyền thống và hiện đại, và là nấc thang phát triển quan trọng trong tiến trình CNH nông thôn nước ta. Sự phát triển của ngành nghề phi nông nghiệp ở nông thôn đã góp phần quan trọng giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo thông qua nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân, đồng thời góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn và duy trì bản sắc văn hóa dân tộc mà nhất là các ngành nghề, làng nghề truyền thống. Thành phố Cần Thơ, cũng như một số tỉnh thành thuộc ĐBSCL, phát triển nền kinh tế, văn hóa mang đậm nét của miền sông nước. Với những tuyến du lịch thu hút khách như: chợ nổi Cái Răng, Phong Điền, các con kênh rạch nhỏ và các vườn cây ăn trái, du khách còn có thể làm chuyến dã ngoại về quận Ô Môn, Thốt Nốt nhằm tìm hiểu thêm nét văn hóa của các làng nghề truyền thống. Các làng nghề nổi tiếng như Làng đan Lợp Dì Tho, làng đan thúng, làng đan lưới Thơm Rơm, làng nắn lò đất sét Bà Rui, làng làm bánh tráng Thuận Hưng,... Thuận Hưng là một phường nông nghiệp nằm ở hướng Nam của quận Thốt Nốt, cách trung tâm TP Cần Thơ gần 40km. Đặc biệt làng bánh tráng Thuận Hưng được UBND TP Cần Thơ công nhận làng nghề (tháng 1/2008) và là một trong những sản phẩm du lịch phục vụ nhu cầu khám phá văn hóa miệt vườn của du khách. Mặc dù, làng nghề này chưa được phát triển và tạo thương hiệu nhưng trong thời gia qua vẫn tồn tại và góp phần tạo thu nhập cho người dân trong làng nghề. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của làng nghề là phần lớn các công đoạn làm thủ công, thị trường đầu ra chưa ổn định, chưa xây dựng được thương hiệu... Vì vậy, làng nghề bánh tráng của Thuận Hưng chưa phát huy được hết vai trò của mình trong việc nâng cao đời sống của người dân, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. 1 Ngoài ra, trong xu thế hội nhập vào tổ chức thương mại thế giới (WTO) sự phát triển các ngành nghề nông thôn là rất cần thiết, nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh của địa phương. Chính vì vậy, đề tài "Thực trạng và giải pháp phát triển làng nghề bánh tráng tại phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ” cần thiết nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hợp để thúc đẩy sự phát triển làng nghề trong tương lai. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu tổng quát Khảo sát thực trạng làng nghề bánh tráng Thuận Hưng trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp hữu ích, thiết thực nhằm phát triển phát triển làng nghề đồng thời góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân làng nghề. 1.2.2. Các mục tiêu cụ thể  Đánh giá thực trạng sản xuất của làng nghề bánh tráng Thuận Hưng  Phân tích hiệu quả kinh tế của hộ tham gia sản xuất bánh tráng  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận bánh tráng của làng nghề.  Tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn của làng nghề trong thời gian qua  Đề xuất giải pháp thích hợp nhằm thúc đẩy làng nghề phát triển tại phường Thuận Hưng. 1.3. CÁC CÂU HỎI TRONG NGHIÊN CỨU 1. Tình hình sản xuất của những hộ đang tham gia sản xuất bánh tráng diễn ra như thế nào? 2. Những thuận lợi và khó khăn của những hộ sản xuất bánh tráng là gì? 3. Hiệu quả của việc sản xuất bánh tráng hiện nay ra sao? 4. Nhân tố nào ảnh hưởng đến lợi nhuận của hộ sản xuất? 5. Thị trường tiêu thụ sản phẩm như thế nào? Thị trường tiêu thụ ở đâu? 6. Giải pháp nào thích hợp để thúc đẩy làng nghề bánh tráng phát triển? 2 1.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Những hộ tham gia sản xuất bánh tráng ở 3 khu vực: Tân an, Tân Thạnh và Tân Phú ở Phường Thuận Hưng. 1.5. PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU 1.5.1. Phạm vi nghiên cứu Đề tài được nghiên cứu tại Phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. 1.5.2. Giới hạn nội dung nghiên cứu Đề tài chỉ tập chung nghiên cứu thực trạng sản xuất của làng nghề bánh tráng Thuận Hưng như: đặc điểm nguồn lực nông hộ, quy trình sản xuất, thị trường tiêu thụ, những thuận lợi khó khăn trong sản xuất và hiệu quả kinh tế của làng nghề bánh tráng. Đề tài không phân tích sâu về kỷ thuật cũng như môi trường sản xuất. 1.5.3 Giới hạn về mặt thời gian : Thời gian thực hiện từ 6/2011 – 12/2011. 1.6. KẾT QUẢ MONG ĐỢI Sau khi đánh giá thực trạng chung và phân tích hiệu quả kinh tế của hộ sản xuất bánh tráng ở Phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ. Giúp chính quyền địa phương và các nhà hoạch định chính sách ở Cần Thơ có cách nhìn tổng quát và có cơ sở khoa học để đưa ra giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất bánh tráng. Từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp để thúc đẩy làng nghề phát triển. 1.7. CẤU TRÚC LUẬN VĂN Tổng thể luận văn bao gồm 5 chương. Chương Mở đầu, với các nội dung giới thiệu sự cần thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, các chương còn lại được bố cục như sau: Chương 2 - Lược khảo tài liệu: Chương này lược khảo một cách tổng quan các nghiên cứu trước đây có liên quan đến làng nghề, cũng như đến làng nghể bánh tráng Chương 3 - Nội dung và phương pháp nghiên cứu. Trong chương này trình bày về mặt cơ cấu lý thuyết và quan điểm của nghiên cứu, định nghĩa về các thuật ngữ sử dụng, đơn vị phân tích, phương pháp thu thập thông tin và phương pháp phân tích. 3 Chương 4 - Kết quả và thảo luận: Chương này bao gồm các nội dung mô tả tổng quan về địa điểm nghiên cứu, phân tích, giải thích số liệu và thảo luận các kết quả từ những mục tiêu nghiên cứu đề ra. Chương 5 - Kết luận và kiến nghị: Chương này trình bày ngắn gọn những kết luận rút ra được từ kết quả nghiên cứu theo các mục tiêu và nội dung của Chương 4 đồng thời đề xuất các kiến nghị và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất bánh tráng. 4 Chương 2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2.1 TỔNG QUAN ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 2.1.1 Khái quát về Quận Thốt Nốt Theo Nghị định số 05/2004/NĐ-CP ngày 2 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ Việt Nam, huyện Thốt Nốt được tách thành 2 huyện: Thốt Nốt và Vĩnh Thạnh. Ngày 23 tháng 12 năm 2008, Chính phủ Việt Nam lại ra Nghị định số 12/NĐ-CP đổi huyện Thốt Nốt thành quận Thốt Nốt. Về hành chánh, quận bao gồm 8 phường (Thới Thuận, Thuận An, Thạnh Hòa, Trung Nhứt, Trung Kiên, Thuận Hưng, Tân Hưng và Tân Lộc) và 1 thị trấn Thốt Nốt. 2.1.1.1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên Quận Thốt Nốt nằm ở cửa ngõ phía Bắc của thành phố Cần Thơ - cách trung tâm Thành Phố Cần Thơ 60 km về hướng Nam. Năm 2008 huyện Thốt Nốt được nâng lên thành quận Thốt Nốt. Thốt Nốt có vị trí tiếp giáp với 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang.  Phía Đông giáp Sông Hậu, ngăn cách với tỉnh Đồng Tháp  Phía Tây giáp huyện Vĩnh Thạnh và huyện Cờ Đỏ.  Phía Nam giáp quận Ô Môn và huyện Cờ Đỏ  Phía Bắc giáp thành phố Long Xuyên – tỉnh An Giang Hiện nay, quận Thốt Nốt có 9 phường: Thốt Nốt, Thới Thuận, Thuận An, Trung Nhứt, Thạnh Hòa, Trung Kiên, Thuận Hưng, Tân Hưng, Tân Lộc. Quận Thốt Nốt có 17.110,08 ha diện tích đất tự nhiên bao gồm phần đất liền và dãy cù lao Tân Lộc hình thoi nằm cập sông Hậu và 191.822 nhân khẩu (Niên giám thống kê huyện Thốt Nốt, 2009). 5
- Xem thêm -