Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hạch toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 110 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23857 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2015

Mô tả:

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hạch toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu